< Untitled Page
Dňa 28. júna 2013 sa uskutočnil Koncert poslucháčov konzervatória. Vystúpili Nancy Čőrgőová - 4.ročník klavír, Zuzana Čurmová - 3. ročník spev a Martin Bertič - 4. ročník gitara.

Absolventské vystúpenie Aničky Ciganócovej - /našej bývalej žiačky/ t. č. absolventky Fakulty umenia v Banskej Bystrici - spev a jej súrodencov sa uskutočnilo v koncertnej sále v závere školského roka.

GRATULUJEME!!! Spevácky zbor Pro Musica - Magnólia na medzinárodnej súťaži vo Fínskom Tampere získal v hlavnej súťaži - STRIEBORNÚ MEDAILU.

POZOR!!! Verejný koncert žiakov hudobného odboru si môžete pozrieť denne - vo vestibule školy.


3. 6. 2013 sa uskutočnil Verejný koncert TO – záverečný (organizovala Mgr. art. Monika Jakubecová, Mgr. art. Miroslav Benda a Bc. Janka Dančíková).

4. 6. 2013 Absolventské protokolárne skúšky sa uskutočnili dopoludnia - pred komisiou HO.

Jún - absolventské výstavy 4. a 8. ročník VO – v galérii - prízemie vestibulu ZUŠ.


Verejný koncert školy žiakov hudobného odboru sa uskutočnil 27.mája 2013 o 17.00 hod, v MsKS.

26. mája 2013 sa uskutočnila o 19.00hod. IV. Hudobná jar 2013 - v kaštieli rodu Sztáray. Program pripravili žiaci a učitelia ZUŠ v spolupráci s riaditeľkou Materskej školy v Starom pani Máriou LItunovou. Odzneli spevácke árie v podaní Ivany Solianiovej a Mgr. Mileny Bančejovej, sláčikový orchetser pod vedením Valérii Hocmanovej, Mudr. Miriam Adamíková - recitácia vlastnej tvorby/celoslovenská víťazka/, akordeónové trio J. Dziaka, Šindlerov zoznam - téma v podaní huslistu Jakuba Kišša, klavírnu spoluprácu robila Anaid Akopjanová a ďalší.


Klavírny koncert sa uskutočnil 21.5.2013 v koncertnej miestnosti školy.


FOTO z koncertu súrodencov z 14. 5. 2013 vo fotogalérii hudobného odboru


Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám je na novej webovej stránke, ktorá sa postupne aktualizuje: www.talentovanedeti.edupage.org


Študentka 6.ročníka Štátneho konzervatória v Košicicach Miriama Fencíková píše záverečnú prácu na tému ZUŠ Michalovce v rokoch 2001 - 2012.


Prosíme Vás o poukázanie sumy 2% zaplatenej dane... Tlačivo si môžete stiahnúť z ponuky:
Darujte nám 2%

Výstava prác žiakov výtvarného odboru - prízemie /vestibul/.

19. 3. 2013 o 16. 30 hod. sa uskutočnil interný koncert speváckeho oddelenia v koncertnej sále ZUŠ.

25 - 27. marec 2013 - Veľkonočná burza žiakov výtvarného odboru. Galéria - vestibul - ZUŠ, Štefánikova 20.).

10. 4. 2013 sa uskutočnila krajská súťažná prehliadka v štvorručnej hre na klavíri v Košiciach, na ktorej sa zúčastnilo 5 súťažných dvojíc.

13. 4. 2013 pod názvom Predeta Košice – sa uskutočnila celoslovenská tanečná súťaž, na ktorej sa zúčastnili žiaci tried ( Mgr. art M. Jakubecovej a Mgr. art. M.Bendu).

6. mája 2013 o 10 hod. vo veľkej sále MsKS sa uskutočnil muzikál žiakov tanečného odboru ZUŠ - Zajačik prváčik.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. 3. 2013 sa uskutočnili výchovné koncerty pre MŠ 10.00 CMŠ a MŠ Okružná ul.,8. 30 CZŠ sv. Michala


13. 3. 2013 sa uskutočnil výchovný koncert ZŠ Moskovská 3 ZŠ - 10.20. 00 hod. – E. Kolesár – predstavovanie nástrojov a The Fusion kapela, 8. 00 II. ZŠ, 9.10. II. ZŠ.


13. 3. 2013 sa uskutočnila prehliadka v akordeónovej hre v Strážskom - zúčastnili sa na nej okrem domácich ZUŠ Sobrance a ZUŠ Michalovce


13. 3. 2013 sa uskutočnila spevácka súťaž Slávik MŠ – Vajanského – v porote Mgr. Bančejová a I. Solianiková.


Dňa 15. februára 2013 Základná umelecká škola v Spišskej Novej Vsi usporiadala už XV. ročník krajského kola súťaže „Hnúšťanský akord“. Je to súťaž zameraná na vedomosti z hudobnej náuky a je rozdelená podľa ročníkov do troch kategórií. Žiaci súťažili v štyroch oblastiach, v ktorých museli zvládnuť stupnice, akordy, intervaly, hudobné osemsmerovky a z krátkej hudobnej ukážky určiť hudobné dielo konkrétneho skladateľa. Naša škola mala zastúpenie v kategórii „B“ v zložení : A.Hricovová, H.Chlebáková a J.Tutková, pripravila uč.B.Palfiová a v kategórii „C“ : Š.Gorás, D.Chlebáková a Z.Trusová, pripravila uč. A.Vargová. Obidve družstvá získali najvyšší počet bodov a tak budú reprezentovať Košický kraj na medzinárodnej súťaži, na ktorú prijal pozvanie aj garant tejto súťaže, rodák z Hnúšte, prof. Ján Valach - skladateľ, dirigent, organista, t. č. žijúci v Belgicku. Celoslovenké a zároveň aj medzinárodné kolo tejto súťaže bude prebiehať 17.-18. marca 2013 v Hnúšti. Žiakov sprevádzala uč. Anetta Vargová

28. 2. 2013 sa uskutoční interný koncert – akordeónového a keyboardového oddelenia, program pripravuje p. uč. Mária Nováková.


12. februára 2013 o 16.30 hod. sa uskutočníl interný koncert, pripravilo gitarové oddelenie. Vstup voľný.


2. februára 2013 účinkoval spevácky zbor Pro Musica - Magnólia na plese v Kechneci. Ples bol pod záštitou starostu obce Kechnec za silnej účasti priemyselného parku - zahraničných investorov. Pompézny večer bol moderovaný v troch svetových jazykoch. Odzneli skladby súčasnej populárnej hudby a spirituály. Vyberaný program bol zážitkom aj pre vyše 30 spevákov nášho zboru, dirigovala Mgr. Viera Džoganová.


Prijatie najúspešnejších športovcov primátorom mesta sa uskutočnilo 29. januára 2012 o 14.00 hod. v obradnej sieni Mestkého úradu, program zabezpečil hudobný odbor. V úvode programu vystúpili učiteľky Mgr. Milena Bančejová a Ivana Solianiková, klavírna spolupráca uč. Anaid Akopjanová. V závere oceňovania vystúpili bratia Onderovci, Kristína Sotáková a otec a syn Novákovci - víťazi krajského a celoslovenského kola v speve ľudových piesni.


28.1.2013 bolo na STV2 o 20.00 hod. vysielanie - zostrih z 20. januára 2013 - kde účinkoval aj detský spevácky zbor Pro Musica - Magnólia na zahajovacom koncerte KOŠICE - hlavné mesto európskej kultúry 2013 o 9.22 - Košice . Spievajú hymnu podujatia EHMK 2013. Autorom textu „Košickej hymny“ je Vladimír Krausz, hudbu zložil Marián Čekovský. Spev si vzali na starosť východniarski umelci Katarína Knechtová, Lukáš Adamec, Nataša Ďzunková aj Marián Čekovský. Otvárací ceremoniál EHMK vyvrcholil veľkou šou v nedeľu 20. 1. na Hlavnej. Najväčšou hudobnou hviezdou bola britská skupina Jamiroquai, vystúpila v Steel Aréne. Synagógu na Puškinovej rozozvučil Kaschauer Klemzer band a Petar Marić, jeden z najlepších svetových mladých umelcov hrajúcich na akordeóne. Vystúpil aj Peter Breiner a orchester Štátneho divadla Košice, AMC Trio, Siempre so superstar Lukášom Adamcom, či Peter Bič Project, známy hitom Hey Now. V rámci ceremoniálu Košičania i turisti uvideli hudobníkov ako Ida Kelarová a detský zbor, Folklórny súbor Železiar, Credance, Chiki liki tu-a, Hrdza, Kvety v podpaží, Marián Greksa, Gapa & Groovin Heads, Helena Okresová & Swingland, Divozel či Stanica Projekt.


Na prvý deň vianočných sviatkov 25. decembra 2012 sa uskutočnil slávnostný koncert detského speváckeho zboru Pro Musica - Magnólia v rímskokatolíckom farskom kostole narodenia Panny Márie v Michalovciach. Vianočnú náladu si vychutnali stovky poslucháčov. Klavírna spolupráca Magdaléna Mirossayová a PaedDr. Ján Skyba, husle Mgr. Jana Marcinčáková. Dirigentka zboru Mgr. Viera Džoganová.


Na vernisáži v Galérii na Západnej terase Bratislavského hradu boli vystavované výtvarné práce 6. ročníka slovenskej výtvarnej súťaže so stvárnením plagátu s mierovou tématikou na tému : Predstav si mier.
V II. kategórii vek do 7. r. získala II. miesto Pivarníková Viviana, 6 rokov - s prácou Šťastie v mieri.
V III. kategórii vek - 7-10 rokov získala I. miesto Parohuzová Evka, 7 rokov - s prácou Planéta mier.
Obidve žiačky sú z triedy p. Mgr. Eriky Frankovičovej.


Vo fotogalérii Pro Musica-Magnólia sú zverejnené nové fotky z benefičného koncertu 7.12.2012 v Štátnom divadle v Košiciach, v ktorom účinkovali Nela Pocisková, Martin Chodúr, Igor Kucer, žiaci nášho speváckeho zboru s dirigentkou Vierou Džoganovou a ďalší. Záznam z koncertu bol odvysielaný v sobotu 22. 12 2012 o 17.00 hod. na STV Dvojke.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detský spevácky zbor Pro Musica Magnólia účinkoval na folklórnom vystúpení Rok na dedine
v rámci cyklu Tancuj, tancuj, vykrúcaj. Projekt bol realizovaný s podporou Nadácie Tatra
banky, dar bol použitý na doplnenie krojového vybavenia zboru.

V obradnej sieni Mestského úradu vystúpili žiaci hudobného odboru 45´minútovým koncertom vianočných skladieb, kolied a árii. V programe: účinkoval prípravný spevácky zbor, žiaci klavírneho, akordeónového, sláčikového a speváckeho oddelenia, spoluúčinkovali aj učiteľky I. Solianiková a Mgr. M. Bančejová - sláčikový súbor pod vedením V. Hocmanovej- flautový súbor zobcových flaut pripravil p. uč. P. Hujdič.


V koncertnej sále školy - sa uskutočnil Vianočný koncert o 16.30 hod. , pripravilo sláčikové oddelenie.


Deň otvorených dverí VO – organizovali učitelia VO, program HO – A. Balogh, program TO – Mgr. art. M. Jakubecová a Mgr. art. M. Benda.


16.12.2012 –/nedeľa/ o 17.00 hod. odznel Vianočný koncert v Zemplínskom múzeu. V programe: účinkovali žiačky speváckeho oddelenia I. Solianikovej a Mgr. M. Bančejovej - sláčikový súbor pod vedením V. Hocmanovej- flautový súbor zobcových flaut p. uč. P. Hujdič- žiaci klavírneho oddelenia.


7.12.2012 - /piatok/ – Štátne divadlo Košice – Benefičný koncert - účinkovali žiačky Pro Musica – Magnólia p. uč. V. Džoganová v spolupráci účinkovanie s Nelou Pociskovou, Martinom Chodúrom, Igorom Kucerom a ďalší...


5.12.2012 - /streda/ Mikulášsky koncert 13. 30 pre školský klub II. ZŠ.– účinkovali hudobno- tanečné skupiny pop rocku - organizoval uč. A. Balogh.


4.12. 2012 – utorok 9.00 hod. koncert populárnej hudby pre 5-6.roč. II. ZŠ. Od 10. 45 – pre 7-8. roč. II ZŠ. – organizoval uč. E. Kolesár.


Po dohode ZO OZ pri ZUŠ Michalovce štrajk učiteľov podporuje, ale vzhľadom k financovaniu školy z podielových daní mesta a racionalizácii voľného času deti sa štrajku nezúčastňujeme a učitelia budú vyučovať podľa riadneho rozvrhu hodín.


Dňa 21. novembra 2012 ocenil primátor mesta Mgr. Viliam Záhorčák najlepších žiakov školy za uplynulé obdobie, ocenenie získali 9 najvýznamnejší žiaci, ktorí získali jednu z prestížnych umiestnení.


Koncert žiakov školy slovenských a svetových autorov XX. a XXI. storočia sa uskutočnil dňa 12. novembra 2012 o 17.00 hod.v koncertnej sále školy v rámci projektu Portréty 2012 - New Music for Kids and Teens. V programe účinkovali prevažne žiaci školy, ale aj učitelia. Hosť koncertu Mgr. Ľubica Kistyová PhD.

20.11. 2012 /utorok/ o 16.30 sa uskutočnil interný koncert žiakov školy hudobného odboru, ktorý pripravilo klavírne oddelenie. V druhej polovici mesiaca sa začnú zároveň triedne koncerty, na ktorých budú účinkovať postupne všetci žiaci hudobného odboru.


Žiaci /ich zákonní zástupcovia/ majú povinnosť platiť úhradu za štúdium /školné/ do 10. dňa v mesiaci, je potrebné platiť buď mesačne, alebo za celý prvý polrok, info v dopoludňajších hodinách na sekretariáte školy, od 8.00 do 11.30 a od 13.00 hod. u triednych učiteľov, škola odovzdala nápočet žiakov pre MÚ Michalovce, v zmysle pokynov VZN mesta Michalovce.

Dňa 22. októbra 2012 o 17.00 hod. sa uskutočnilo v koncertnej sále ZUŠ č. d. 121 I. poschodie - Plenárne ZRŠ.


Dňa 13. septembra 2012 sa uskutočnil METODICKÝ DEŇ.


29. júna 2012 vydávanie vysvedčenia.


Lea Saboslajová a Katarína Skopalová získali popredné ocenenie v súťaži - Maľujeme po síti - vypísanú Českým rozhlasom, žiaci výtvarného odboru - multimediálneho kabinetu - sú pod vedením Ing. Miroslava Čuchrana.


27. júna 2012 - streda - sa uskutočnilo odovzdávanie záverečných absolventských vysvedčení HO a TO v koncertnej miestnosti školy o 16.30 hod.


27. júna 2012 - v stredu o 14.00 hod. prijal primátor mesta popredných žiakov, víťazov celoslovenských kôl rôznych súťaží. Za našu školu boli prijatí žiaci ľudovej hudby - predník Jakub Kišš - zlaté pásmo, Ondrej Novák - sólo spev,zlaté pásmo Habovka a Kristián Onder- zlaté pásmo KE, skupina Ready - Nováky celosl.súťaž v Novákoch , Christopher Geci - bicie /prijatý na konzervatórium/ a Wall of Sound. Peter Tocík za prvé miesto a zlaté pásmo v celoslovenskej speváckej súžaži Petra Dvorského /prijatý na konzervatórium/. Za celoslovenskú súťaž vo vlastnej tvorbe Klaudia Hossuová -spev /prijatá na konzervatórium/. V programe vystúpili ľudovým spevom Ondrej Novák s otcom a Kristián Onder s bratom Jánom.


15. júna 2012 Inštalácia záverečnej absolventskej výstavy v Zemplínskom osvetovom stredisku, výstava potrvá do 27. júna 2012.


25. júna 2012 - sa uskutočnilo odovzdávanie záverečných absolventských vysvedčení VO v ZOS o 16.00 hod.


19. jún 2012 sa uskutočnili absolventské skúšky TO o 15.30 v budove ZUŠ.


20. jún 2012 sa uskutočnili absolventské skúšky VO v ZOS o 14.00 hod.


7. júna 2012 sa uskutočnili Záverečné skúšky primárneho vzdelania 4. roč. I. časti I. stupňa základného štúdia ISCED žiakov hudobného odboru...


Dňa 6. júna 2012 sa v dopoludňajších hodinách uskutočnili protokolárne záverečné absolventské prehrávky absolventov hudobného odboru.


júna 2012 o 17.00 hod. v MsKS. Verejný koncert žiakov tanečného odboru Z každého rožku trošku. Vystúpenie bolo aj dopoludnia pre školy od 10.00 hod do 11.30 organizovala p. Mgr. art. Monika Jakubecová.


4. jún 2012 Dopoludnia vystúpili hudobné skupiny v koncertnej miestnosti školy pre študentov stredných škôl. Predstavili sa skupiny The Fusion a Silence.


30. mája 2012 sa uskutočnil absolventský koncert žiakov o 17. 00 hod. koncertná miestnosť školy, predstavilo sa 26 sólistov hudobného odboru.


29. 30. a 31. mája 2012 - utorok, streda, štvrtok- sa uskutočnilo prvé kolo výberových prijímacích skúšok žiakov a dospelých na štúdium v umeleckej škole od 13.30 hod. do 16.30 hod.


28. mája 2012 -sa uskutočnil verejný koncert hudobného odboru v MsKS o 17.30 hod. v programe odzneli vynikajúce výkony najlepších žiakov Jakuba Kišša, Silvii Kuželovej, Jána Ondera, Lucii Ubrichtovej, Borisa Pasteráka a ďalších... Medzi najlepších patril aj sláčikový orchester, ľudová hudba ...


27. mája 2012 sa uskutočnil - III. ročník Hudobná jar Sztaray – Staré, organizovala pani Litunová s dcérou Mgr. Milenou Bančejovou účinkovali žiaci a učitelia školy. Úspech mali nielen perfekné árie, ale aj vynikajúci sláčikový orchester pod vedením Valérii Hocmanovej a dalšie...


26. 5. 2012 - sobota - hlavná tribúna 14.30 – 17.30 V programe talentov účinkovali žiaci v choreografiach z tanečného odboru Mgr. Miroslava Bendu.


24. mája 2012 - Deň otvorených dverí - výtvarný odbor prízemie- výstava prác, keramická dielňa.


FOTO v galérii hudobného odboru od čísla 8 - Olympijsky klub v Michalovciach usporiadal odovzdanie štafety Posolstvo hrám XXX. olympiády - Londýn 2012. Na akcii na námestí - účinkovali hudobné skupiny Ready a dievčenská skupina Fusion polhodinovým blokom populárnych skladieb.


FOTO zo zájazdu žiakov hudobných skupín na celoslovenskom kole - súťaž kapely v meste Nováky,( E. Kolesár, A. Balogh). Hudobná skupina Ready získala bronzové pásmo.Pozri článok v novinách:

http://www.novinyzemplina.sk/clanky.php?id=3634


FOTO v galérii hudobného odboru č. 1-7 z celoslovenskej súťaži P. Dvorského v sólovom speve v Košiach – získal žiak Peter Tocík - zlaté pásmo - z triedy Mgr. M. Bančejovej, / foto v galérii hud. odboru/, Silvia Kuželová - bronzové pásmo z triedy uč. I. Solianikovej.


FOTO Z BELGICKA V GALÉRII PRO MUSICA.Spevácky zbor Pro Musica - Magnólia sa dňa 3. mája 2012 úspešne zúčastnil medzinárodnej súťaže z Belgického Neepertu, kde získal PRVÉ MIESTO S POCHVALOU POROTY V KATEGÓRII MLÁDEŽNICKÝCH SPEVÁCKYCH ZBOROV A PRVÉ MIESTO V KATEGÓRII DETSKÝCH SPEVÁCKYCH ZBOROV. Spevácky zbor finančne podporil Košický samosprávny kraj.

Fotky si môžete pozrieť na internete na stránkach:

http://www.flickr.com/photos/emjfestival/sets/72157629896782623/

http://www.flickr.com/photos/emjfestival/sets/72157629896779633/

http://www.flickr.com/photos/emjfestival/7130018361/in/set-72157629895729977/

http://www.flickr.com/photos/emjfestival/7130018169/in/set-72157629895729977/


23. mája 2012 prijal primátor mesta najúspešných žiakov školy, ktorí získali dve 1. miesta na medz inárodnej speváckej súťaži - Pro Musica - Magnólia v Belgicku s dirigentkou Mgr. Vierou Džoganovou a riaditeľkou školy PaedDr. Alenou Herstekovou. Na neformálnom stretnutí ocenil prínos zboru nielen pre mesto, ale aj mnohé vystúpenia a reprezentáciu zboru na svetových súťažiach a prehliadkach, ktorých sa zbor doposiaľ zúčastnil.


22. mája 2012 sa uskutočnil klavírny koncert žiakov školy - v koncertnej miestnosti školy o 16.30 hod.


15. mája 2012 - sa uskutočnilo milé vystúpenie rodinných muzicírovaní - Koncert súrodencov v koncertnej miestnosti školy.


Dňa 19. 4. 2012 získala v Revúcej na 16. ročníku celoslovenského kola súťaže vlastnej tvorby Klaudia Hossuová I. miesto z triedy uč. Erika Kolesára.


30. 4. 2012 sa uskutočnilo stavanie mája pre vchodom do umeleckej školy o 15.00.


Na výtvarnej medzinárodnej súťaži XIII. Žitnoostrovské pastelky spomedzi 3169 prác - porota vybrala 85 víťazných, prác medzi nimi aj žiačka školy Natália Petrovská z triedy Bc. Aleny Niklasovej.


3. 4. 2012 sa uskutočnila v Spišskej Novej Vsi, krajská súťaž v klavírnej hre. Našu školu reprezentovali 5 žiaci v štyroch kategóriach, získali 3 zlaté pásma a 2 strieborné pásma. Výsledky si môžete prečítať v časti Ocenenia - Hudobný odbor.


20. 4. 2012 - štvrtok- Koncert POPulárnej hudby pre žiakov na ul Ľ. Štúra.


24. 4. 2012 Interný koncert pripravilo gitarové oddelenie.


Vo FOTOGALÉRII hudobného odboru nájdete 100 fotiek.


17. 4. 2012 sa uskutočnil v MsKS III. ročník krajskej súťažnej prehliadky tanečno - rockových skupín -Zemplín POP, ktorej hlavným organizátorom bol učiteľ ZUŠ Attila Balogh. Súťaže sa zúčastnili populárne hudobné skupiny z kraja i Slovenska, členmi porôt boli známi muzikanti Andrej Karlík - gitara Prešov, František Balogh -gitara, bicie- Veľké Kapušany, Sergej Dolgoš - zvukár hudobno - nahrávacieho štúdia Vinné jazero a vedúci oddelenia odborných a metodických činností krajského školského úradu PaedDr Ján Pavelčák z Košíc.


30. marca 2012 sa uskutočnilo regionálne kolo folklórnej súťažnej prehliadky v speve, ľudových hudieb,našu školu reprezentovali žiaci z tried, uč. I. Žecíka - získali zlaté pásmo, I. Solianikovej - spevácke duo - strieborné pásmo a zložka Čerkotky a ľud. hudba E. Skvašikovej - bronzové pásmo.


Nové foto -Galéria - Hudobný odbor - kliknutím na fotku vpravo si prezriete účastníkov klavírnej súťažnej prehliadky.


21. marca 2012 sa uskutočnila regionálna súťaž v hre na dychové nástroje v ZUŠ Kráľovskom Chlmci. Žiaci z tried uč.Jany Kubovej a Pavla Hujdiča získali strieborné a bronzové pásma. Výsledky sú zverejnené v rubrike OCENENIA.- Hudobný odbor. Korepetície prevádzali p. uč. Magdaléna Mirossayová a Viera Uhrinová.


22. marca 2012 sa uskutočnila regionálno - krajská súťažná prehliadka klavírnej hry žiakov v ZUŠ Snine. Žiaci školy získali zlaté, strieborné a bronzové pásma.Výsledková listina pozri v OCENENIACH Hudobný odbor.


27. marca 2012 o 16.30 hod.sa uskutočnil interný koncert, ktorý pripravilo dychové oddelenie.V úvode a závere koncertu vystúpili detské ľudové hudby pod vedením Evy Skvašikovej a Ivana Žecíka s fplkórnym pásmom.


28. marca sa uskutočnilo prijatie najlepších učiteľov z príležitosti Dňa učiteľov, za našu školu si z rúk primátora mesta ocenenie prevzala učiteľka husľovej hry a vedúca orchestra školy pani Valéria Hocmanová. Žiaci školy akordeónového, klavírneho a speváckeho oddelenia spolu s ľudovou hudbou ml. a st. žiakov vystúpili v krátkom kultúrnom programe.


NOVÉ FOTO v galérii výtvarného odboru v triede p. uč. PaedDr. Martiny Michalovovej a PaedDr. Jána Čižmára. Práce žiakov pri práci v triede nafotil Mgr. Marek Pšak.


20. marca 2012 sa uskutočnil interný koncert, ktorý pripravilo spevácke oddelenie, vystúpil aj spevácky prípravný zbor pod vedením uč. I. Solianikovej.


16. marca 2012 sa uskutočnila súťažná prehliadka klavírnej hry - Poetika klavíra - v ZUŠ Michalovce. Súťaž bola zároveň aj memoriálom našej kolegyne pani Valérie Bulinskej, ktorá zomrela vo februári tohto roku a patrila k navýraznejším pedagogickým osobnostiam klavírnej hry nielen na ZUŠ Michalovce ale aj v rámci okresu, kraja a Slovenska. Členovia porôt : doc. Daniel Buranovský, ArtD., Mgr. art. Ľubica Kistyová, PhD.,Mgr. art. Melánia Hermanová a ďalší učitelia ZUŠ východoslovendkéh kraja.

9. marca 2012 prevzala ocenenie Čin roka, Mgr.Viera Džoganová vedúca speváckeho zboru Pro Musica - Magnólia, ktorý nás reprezentoval na svetovej súťaži v Tureckom Istanbule. Na domácej pôde má len uplynulý rok za sebou vyše 30 vystúpení a koncertov.


Od 9. 2. 2012 premietame vo vestibule školy na TV- LCD 125 cm v odpoludňajších hodinách filmy a videa žiackych koncertov hudobného odboru. Prezentujeme videa práce, výstavy žiakov výtvarného odboru, choreografie, verejné koncerty a muzikál žiakov tanečného odboru. Rodičia, ktorí čakajú svoje deti vo vestibule školy, majú aj možnosť sa pripojiť na školskú sieť wifi. Informácie na vrátnici.


V krajskom kole vedomostnej súťaže v hudobnej náuke v Spišskej Novej Vsi získali žiaci našej školy 17. februára 2012 dve druhé miesta. V kategórii A získalo 3 členné družstvo pod vedením Mgr. Blaženy Palfiovej II. miesto a v kategórii C získalo 3 členné družstvo žiakov II. miesto z triedy p. uč. Anetty Vargovej. Súťažny ročník je v poradí 14. pod názvom Hnúšťanský akord.


Dňa 2. februára 2012 po ťažkej chorobe opustila učiteľské rady pani Valéria Bulinská, pohreb sa uskutočnil 6. februára 2012. Česť jej pamiatke.


2. februára 2012 sa v MsKS o 17.00 hod. uskutočnil Benefičný koncert žiakov tanečných odborov michalovských ZUŠ.


Prijatie najúspešnejších športovcov primátorom mesta sa uskutočnilo 24. januára 2012 o 14.00 hod. v obradnej sieni Mestkého úradu, program zabezpečil hudobný odbor -klavír 2 žiaci uč. M. Mirosayovej, Boris Pasterák uč. PaedDr. A. Herstekovej a žiaci tanečnej hudby A. Balogha.


Zverejnenie hodnotiacej správy - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ Michalovce, jej výsledkoch a podmienkach základných umeleckých škôl za školský rok 2010/2011 na základe vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti.


20. 12. 2011 sa uskutočnil Vianočný verejný koncert žiakov školy v koncertnej sále. V programe vystúpili v úvode žiaci tanečného odboru, akordeónový súbor a spevácky kvartet, ľudová hudba, sláčikový orchester a v závere koncertu dievčenská skupina a tanečná hudba starších žiakov - spev Mária Miháliková a Peter Tocík.


19. 12. 2011 sa uskutočnil zájazd žiakov VO na divadelné predstavenie do Košíc - Štyria škriatkovia a víla.


18. decembra 2011 sa v Zemplínskom múzeu uskutočnil Vianočný koncert, jeho atmosféru priblížili žiaci a učitelia speváckeho, sláčikového, dychového a klavírneho odboru. Program v spolupráci s pracovníkmi Zemplínskeho múzea pripravili Mgr. Milena Bančejová, IvanaSolianiková, ktoré v závere zaspievali opernú áriu. Sláčikový súbor dirigovala Valéria Hocmanová v programe spoluúčinkovali žiaci hudobného odboru.


14. 12. 2011 sa uskutočnilo vystúpenie žiakov hudobného odboru - zobcové flauty uč. Hujdič, keyboardy uč. M. Závisky, dievčenský kvartet uč. E. Kolesár, akordeón PaedDr. A. Hesteková pre Onkologické odelenie Nemocnicu Štefana Kukuru.


7. 12. 2011 - v popoludňajších hodinách odznelli výchovné koncerty pre školské kluby a družiny účinkovali hudobné pop -rockové skupiny školy, o 16.30 hod. Mikulášsky koncert – v koncertnej sále školy - pripravil uč. A. Balogh.


6. 12. 2011 o 17.30 hod. sa uskutočnilo verejné vystúpenie v MsKS vo veľkej sále - Vianoce v piesňach - účinkoval spevácky zbor Pro Musica - Magnólia so skupinou eS- Kvartet, sólisti, Veronika Nebesníková, spevák Pavol Naď,


22. 11. 2011 sa uskutočnil klavírny interný koncert v koncertnej sále školy.16. 11. 2011 sa uskutočnilo na MÚ - vystúpenie žiakov školy pre darcov krvi, akciu organizoval Slovenský červený kríž, Nemocnica Š. Kukura a MÚ Michalovce. Darcom sa príhovoril aj primátor mesta. Odovzdávali sa Zlaté a Diamantové Jánskeho plakety.


Koncert z tvorby skladateľa Juraja Hatríka pri príležitosti životného jubilea sa uskutočnil na ZUŠ Mikuláša Moyzesa v Prešove, Baštová ul. 23. Na koncerte vystúpili žiaci ZUŠ Prešov, ZUŠ Vranov nad Topľou, ZUŠ Michalovce a študenti Filozofickej fakulty PU v Prešove. Našu školu reprezentovala žiačka Antónia Ulbrichtová, 7. r. klavír, uč. V. Bulinskej, ktorá sa predstavila skladbou Motýľ.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- V prípade záujmu o štúdium v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore, sa informujte na č. t. 6423486.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORŇUJEME - nová mailova adresa školy : www.skola@talentovanedeti.sk


Na youtube.com, si môžete pozrieť videa z koncertu Richarda Rikkona so žiakmi ZUŠ Michalovce. Na stránke - Tri oriešky pre Richarda Rikkona - Napr.Silvia Kuželová
http://www.youtube.com/watch?v=SEm-LLARn0E&NR=1


V uplynulých dňoch navštívil školu známy nórsky spisovateľ a publicista Egil Lejon. V Nórsko -slovenskom projekte, ktorého iniciátorom je ZUŠ Michalovce je projekt pod názvom - Voda je život a jeho cieľom je koncertné turné speváckych zborov po Nórsku, Slovensku, Dánsku a Rusku.

galérii hudobného odboru - foto z vianočného koncertu žiakov školy - foto z koncertu Tri oriešky Richarda Rikkona a 4 VIDEA z koncertu a foto z odovzdávania Ceny Košického samosprávneho kraja ZUŠ Michalovce.


Chcete vypočuť 29 skladieb vo formáte mp3, tak kliknite pravou myšou na vybraný modrý text skladby a dajte uložiť. Potom prehráte bez problémov. Prehrajte si aj VIDEO GALÉRIU - 45 krátkych prezentácii.


Fotografie si pozrite samostatne vo fotogalérii - hudobný odbor - výtvarný odbor práce podľa jednotlivých učiteľov - Pro Musica - tanečný odbor - všade po 100 fotografii prezeráte klikaním na malý obrázok vpravo dole.


Výška úhrady za štúdium je na stránke mesta www.michalovce.sk - samospráva- smernice, VZN 114/2008,Čl. 2. V súlade s ods. 5 § 49 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní sa vzdelávanie v ZUŠ uskutočňuje za čiastočnú úhradu. Výška príspevku spojeného so štúdiom v základnej umeleckej škole zriadenej mestom je určená v súlade s ods. 5 písmeno a, b § 49 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní.
Mesačný príspevok je určený následovne:
a. v prípravnom štúdiu hudobného odboru 80,- Sk / 2,70 €
b. základné štúdium vo výtvarnom odbore 80,- Sk / 2,70 €
c. základné štúdium v tanečnom odbore 80,- Sk / 2,70 €
d. základné štúdium v individuálnom vyučovaní 120,- Sk/ 4,00 €
e. štúdium pre dospelých 300,- Sk/ 10,00 €
Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet ZUŠ.

Aktualizácia : 28. júna 2013